Home

Constitutia republicii moldova informatii

Constituția Republicii Moldova este legea supremă și principală a Republicii Moldova și a societății statului. Constituția determină principiile generale ale societății, drepturile și îndatoririle omului ș.a.m.d. A fost adoptată pe 29 iulie 1994. Este compusă din 7 titluri, fiecare fiind împărțit în capitole și secțiuni constituția RePuBlicii MoldoVa Articolul 10 Unitatea poporului şi dreptul la identitate (1) statul are ca fundament unitatea popo-rului Republicii Moldova. Republica Moldova este patria comună şi indivizibilă a tuturor ce-tăţenilor săi. (2) statul recunoaşte şi garantează dreptul tu-turor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea ş Drapelul de Stat al Republicii Moldova este un simbol oficial major al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova. Drapelul de Stat reprezintă o pînză dreptunghiulară, cu proporţia dintre înălţimea şi lungimea pînzei de 1:2, împărțită vertical egal, începînd de la lance în culorile albastru, galben şi roşu, şi avînd în mijlocul cîmpului galben imaginea Stemei. Privind accesul la informatie Legea Republicii Moldova Nr. 982-XIV din 11 mai 2000 (Monitorul Oficial, 28 iulie 2000, nr.88-90, p. I, art. 664 Constitutia Republicii Moldova, adoptată la 28 iulie 1994, cuprinde sapte titluri, care însumează 143 articole, la care se adaugă cele opt articole cuprinse în ultimul titlu. Preambulul Constitutiei reafirma aspiratiile seculare ale poporului de a trăi într-o tară suverană si continuitatea statalitătii poporului moldovenesc

Constituția Republicii Moldova - Wikipedi

By Gabriela Nirca 3 luni ago. În actuala criză politică, Maia Sandu a încălcat un șir de articole din Constituția Republicii Moldova care se poate solda cu suspendarea președintelui țării din funcție. Explicația a fost dată de juristul Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții Constituționale. Potrivit constituționalistului. 1. Constitutia Republicii Moldova adoptata la 29.07.1994. 2. Constitutia Romaniei din 31/10/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31/10/2003 3. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1. 4. Arseni Alexandru, Drept constitutional si institutii politice (note de curs). Chisinau, 1997. 5 1. Constituțiile României și Republicii Moldova (2) 2. Documente constitutive cu privire la drepturile omului (21) 3. Constituții traduse în limba română (67) 4. Constituții netraduse în limba română (178) 5. Constituții ale statelor și teritoriilor dependente ale statelor federale (6) 6

Caracterul laic al Republicii Moldova. Nici Constituția, și nici o altă lege a Republicii Moldova nu prevede expres că Moldova este un stat laic.Art.35 alin.(8) al Constituției prevede că învățămîntul de stat este laic, iar alte mențiuni la laicitatea statului nu sînt stabilite de legea supremă Stat din Moldova (2005). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (2013). În prezent exercită funcţia de vicepreşedinte al AŞM. Este recunoscut ca fondator al direcţiei ştiinţifice Democratizarea sistemului constituţional din Republica Moldova - parte integrantă a constituţionalismului eu

STATUTUL JURIDIC AL PRESEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA.24 2.1. Alegerea Presedintelui Republicii Moldova.24 2.2. Mandatul Presedintelui Republicii Moldova.29 2.3. Atributiile Presedintelui Republicii Moldova.32 2.4. Raspunderea politico-juridica a Sefului de Stat in cadrul formei de guvernamint republicane.37 III Constitutia Republicii Moldova, Legea ocrotirii sanatatii nr.411-XIII din 28 martie 1995, prezenta lege si alte acte normative ce reglementeaza relatiile sociale in domeniul drepturilor pacientului, al garantarii si protectiei lor. (2) Legile si alte acte normative nu pot limita drepturile pacientulu internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a certificatelo Astfel, Parlamentul Republicii Moldova în anul 2012 a adoptat un set de legi prin care a modificat unele prevederi din Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală precum şi alte legi de incidenţă în contextul reformei , menite să eficientizeze într-o măsură mai mare accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces. e) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (ridicarea mandatului judecătorului Curții Constituționale ca urmare a stabilirii prin act de constatare rămas definitiv a unei încălcări a regimului juridic al conflictelor de interese) 10.07.2021. Sesizarea nr. 159g din 9 iulie 2021 privind excepția de.

Drapelul de Stat al Republicii Moldov

Decizie a Curții Constituţionale a Republicii Moldova. Decizie a Curții Constitutionale a Republicii Moldova Chisinau. Foto: chisinau.md. Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a avizat un proiect prin care articolul 13 din Constitutia tarii este modificat, astfel încât sintagma limba moldoveneasca sa fie înlocuita cu limba româna Limba română va intra oficial în Constituţia Republicii Moldova şi astfel se va corecta eroarea de terminologie impusă politic. Acest lucru a fost solicitat Curţii Constituţionale de către Academia Republicii Moldova şi de către deputatul liberal Ana Guţu oficiale si altor informatii de importanta nationala in limbile moldoveneasca si rusa. (2) In localitatile carora, in conformitate cu art.111 din Constitutia Republicii Moldova, le-a fost acordat statut special de autonomie, actele normative de importanta locala, comunicarile oficiale si alte informatii Chişinău, 16 nov /Agerpres/ - Iniţiativa legislativă care prevede modificarea articolului 13 din Constituţia Republicii Moldova şi introducerea sintagmei limba româna' în locul celei moldoveneşti' a fost avizată pozitiv miercuri de Comisia parlamentara pentru cultura, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, informează Radio Chişină Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea Supremă a țării cu un sfert de secol în urmă, pe 29 iulie 1994. Acest act juridic fundamental al statului conține cele mai importante reglementări ale sistemului politic, garantează pluralismul politic, protejează drepturile și libertățile omului

recunoscute de Curtea Constitutionala ca incompatibile cu Constitutia Republicii Moldova, nu sint puse in vigoare si nu sint aplicate. Articolul 23. Asigurarea executarii tratatelor internationale (1) Guvernul Republicii Moldova intreprinde masurile necesare pentru a asigura executarea tratatelor internationale Legislaţia în domeniu / Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova activitate, fapt care este interzis prin Constitutia Republicii Moldova si/sau prin alte acte legislative Reglementärile art. 65, alin. (3) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administratiei penitenciare stabilesc: Func(ionarul public cu statut special nu este în drept sci desfã§oar

Referat Ordinea Constitutionala in Republica Moldova

Deplângem plecarea la cele veșnice a prozatorului, dramaturgului, poetului, scenaristului și traducătorului Andrei STRÂMBEANU, o personalitate ilustră a culturii naționale, care a activat pe parcursul carierei sale profesionale în calitate de redactor la editura Cartea Moldovenească, Tinerimea Moldovei, Cultura, Nistru, apoi la Comitetul de stat pentru. - Constitutia Republicii Populare Romane poate fi modificata, in parte sau in total, la propunerea guvernului sau a unei treimi din membrii Marii Adunari Nationale a R.P.R. Art. 104. - Proiectul de lege asupra modificarii Constitutiei se considera adoptat daca a fost votat de doua treimi din numarul total al membrilor Marii Adunari Nationale a. Constitutia Republicii Moldova, Legea nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal, Legea nr. 982/2000 privind accesul la informatie, Cerintele fatä de asigurarea securitätii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelo

Maia Sandu a încălcat un șir de articole din Constituția

 1. Editura Biroului de Informatii al Consiliului Europei 1. Acte normative nationale 1. Constitutia Republicii Moldova, 29 iulie 1994. /Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 12.08.1994 / 2. Codul de procedura penala al Republicii Moldova, din 14 martie 2003./ Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2003, Nr. 104-110./ 3
 2. La 29 iulie 1994 Parlamentul Republicii Moldova - stat independent din 27 august 1991, a adoptat noua Constitutie. Prin aceasta a fost prevazuta crearea Curtii Constitutionale a Republicii Moldova, structura si atributiile acesteia, precum si locul ei intre autoritatile publice
 3. atä ca urmare, Vä comunicäm urmätoarele. Procedura numirii judecätorilor în functie este reglementatä de Constitutia Republicii Moldova, de Legea cu privire la statutul judecätorului, precum de Legea privind organizarea judecätoreascä
 4. Nu am stat sa citesc Constitutia Republicii Moldova, dar sunt singur ca undeva scrie si despre libertatdea de a trai, iar chestia asta cu ai sa nu ai venituri sa cumperi polita de asigurare, care in 2015 costa nu mai mult dar nici mai putin de 4.056 de lei ma cam pune pe ganduri
 5. La şase ani de când Curtea Constituţională de la Chişinău a stabilit că limba română este limbă oficială în Republica Moldova şi că Declaraţia de Independenţă, care stipulează acelaşi lucru, prevalează asupra Legii supreme, adoptate ulterior, art. 13 al Constituţiei republicii prevede în continuare că limba oficială este ''limba moldovenească'', informează joi Ziarul.
 6. societätii civile, desemnat de cätre Republicii Moldova In temeiul art.88 lit.j) din Constitutia Republicii Moldova al art.69 alin.(4) din Legea cu privire la Procuraturä, Pr§edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ä: Art. 1 .- Se aprobä Regulamentul privind modul de organizare desfä§urar

Aparitia si dezvoltarea Constitutiei - Diploma

Legi ale Republicii Moldova. Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor republica moldova este un stat suveran, independent si democratic, liber sa-si hotarasca prezentul si viitorul, fara nici un amestec din afara, in conformitate cu idealurile si nazuintele sfinte ale poporului in spatiul istoric si etnic al devenirii sale nationale. in calitatea sa de stat suveran si independent, republica moldova fapt care este interzis prin Constitutia Republicii Moldova $/sau prin alte acte legislative. Potrivit informatiilor din Registrul de stat al unitätilor de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, dl. Fotescu Vadim este fondator define 100 % din capitalul social al companiei Profistaff SRL

Ministerul Tineretului si Sportului al Republicii Moldova On continuare Minister), care activeazä in baza Regulamentului, aprobat prin Hotärårea Guvernului nr. 766 din 26.11.2009, in Accesul la informatii 5.1. Accesul mass-media la informatii si imagini referitoare la activitätile sportive, in vederea preluäri Constitutia Republicii Moldova, Leoea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Hotärîrea Guvemului nr.34 din 17 ianuarie 2001 Despre aprobarea Regulamentului Guvernului Republicii Moldova, Hotärîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea functionarea

Video: Constituția Republicii India CONSTITUȚIILE STATELOR LUMI

Monitorul Oficial al R.Moldova N 19-21 din 30.01.2004-----Intru executarea prevederilor Legii cu privire la evaluarea conformitatii produselor nr. 186-XV din 24 aprilie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141-145, art. 566 Chişinău, 23 aug /Agerpres/ - Republica Moldova este un proiect politic eşuat şi aceasta 'se datorează', în primul rând, moldovenilor înşişi, a declarat marţi seara într-un interviu pentru Europa Liberă fostul preşedinte al Curţii Constituţionale de la Chişinău, Alexandru Tănase, indicând că preşedintele Igor Dodon a încălcat în mod repetat Constituţia, încât, în. pe lîngä Republicii Moldova In scopul contribuirii la solutionarea problemelor economice, al elaborärii recomandärilor privind perfectionarea politicii economice de stat în temeiul art. 94 alin. (l) din Constitutia Republicii Moldova, Republicii Moldova d e c r e t e a z ä: Se constituie Consiliul Economic pe lîngä Pršedintele Art. 1

Religia în Republica Moldova - Wikipedi

 1. Constitutia este legea fundamentala a unui stat, in care sunt prevazute principiile de baza ale conducerii statului, atributiile institutiilor fundamentale ale statului si drepturile, libertatile si obligatiile cetatenilor. Primele constitutii romanesti au fost Regulamentele Organice (in Tara Romaneasca in 1831 si in Moldova in 1832)
 2. istrarii publice, ce tin de competenta lui, in conformitate cu Constitutia Republicii Moldova si Legea cu privire la Guvern
 3. nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petitionare, alte prevederi ale legislatiei Republicii Moldova, de ordinele dispozitiile Ministerului Educatiei prezentul Regulament. 4
 4. MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT NOTE DE CURS DREPTUL MASS-MEDIA (Ciclul I. Olga Gaivas. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER
 5. LEGEA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA cu privire la functionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenesti Nr.3465-XI din 01.09.89 Vestile nr.9/217, 1989 ----- Nota: vezi Hot. Parl. despe modul de punere in aplicare a Legii RSS Moldovenesti Cu privire la functionarea limbilor vorbite p
 6. După ce la începutul lunii noiembrie, Curtea Constituțională de la Chișinău a avizat pozitiv înlocuirea sintagmei limba moldovenească din Constituția Republicii Moldova cu limba română, miercuri, două comisii parlamentare au avizat pozitiv proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova, care prevede înlocuirea sintagmei.

Institutia Presedintelui Republicii Moldova - Diploma

Republicii Moldova, 2009, Nr.67, art. 183), Hotärîrii Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 (Monitorul Oficial, 2010. m. 78-80, art.455), determinä principiile de organizare a activitätii Centrului de Sänätate Publicä teritorial On continuare Centrul), drepturile obligatiile colaboratorilor, asigurarea financiar Pentru ca ar fi avut trei cincimi din Parlament, indeajuns incat sa schimbe Legea 344/1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)si anume la Art.1 (4): In cazul schimbarii statutului Republicii Moldova ca stat independent poporul Gagauziei are dreptul la autodeterminare externa Curtea Constitutionala 1.Data si circumstantele crearii La 29 iulie 1994 Parlamentul Republicii Moldova - stat independent din 27 august 1991, a adoptat noua Constitutie. Prin aceasta a fost prevazuta crearea Curtii Constitutionale a Republicii Moldova, structura si atributiile acesteia, precum si locul ei intre autoritatile publice Legea 57/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de razboi romanesti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 27 martie 201

Protecţia informaţiei cu acces limitat şi dreptul la

 1. a in Constitutie si sa exprime adevarul stiintific. Exista si un grup pe reteaua facebook Limba Română în Constituţia Republicii Moldova, printre cei peste una mie de membri sunt si deputati in Parlament
 2. Dezastrul din Rep.Moldova cu privire la masurile ce vizeaza justitia e abia la inceput si e o dovada clara a faptului politicul incearca sa isi subordoneze justitia indezirabila,ceea ce s-a intamplat si se intampla si in Romania!Prin diverse masuri legislative ,si nu numai,prin taierea pensiilor magistratilor,puterea politica romaneasca incearca acelasi lucru!In prezent,sunt trei proiecte de.
 3. a.Aceasta decizie istorica, dupa cum a fost numita de.
 4. at de Consiliul facultăţii de Drept USEM la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5.
 5. 5.2.1. Sä respecte Constitutia si legislatia Republicii Moldova si normele de drept international în domeniu; 5.22. Sä introducä modificärile necesare în documentele de constituire, în cazul modificärii legislatiei; 5.23. Sä informeze, cel putin, o datä în doi ani Ministerul asupra activitätii federatiei, în forma în conformitate
 6. Articolul 14. Mărimea pensiilor. Mărimea pensiilor pentru vechime în muncă se stabileşte în următoarele proporţii: a) pentru militarii care au îndeplinit serviciul prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au o vechime în serviciu stabilită la art.13 lit.a) - 50.
 7. UPDATE 20.00: Parlamentarii moldoveni, care urmau sa adopte o declaratie comuna la capatul audierilor si dezbaterilor desfasurate joi pe problema transnistreana, au decis sa amane rezolutia pentru sedinta de vineri a Legislativului, invocand faptul ca este nevoie de mai mult timp pentru a pregati documentul, transmite Unimedia. Sursa citata mentioneaza ca deputatii moldoveni nu au facut prea.
Referat Specificul Cheltuielilor Publice pentru Invatamant

HG 80/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 137 din 14 martie 201 Find detailed information on Civic and Social Organizations companies in Moldova, including financial statements, sales and marketing contacts, top competitors, and firmographic insights. Dun & Bradstreet gathers Civic and Social Organizations business information from trusted sources to help you understand company performance, growth potential.

Decizia a fost luata cu trei zile dupa Marea Adunare Nationala, cand 750 de mii de oameni s-au adunat la Chisinau pentru a cere declararea limbii romane ca limba de stat. Cu toate acestea, dupa 22 de ani de la acele evenimente, in Constitutia Republicii Moldova, limba de stat este limba 'moldoveneasca'. Categoria: Actualitate ortodoxa. constitutia ateniana, premisa a statului modern/22 conf. univ.dr. gabriela vasilescu entitled to trial within a reasonable time and the right to a fair trial/31 professor aleksandar b. djuric, phd state control in the field of use hunting in the republic of moldova/42 lecturer eugenia gugulan, ph Republica Moldova si-a proclamat independenta la 27 august 1991, iar trei ani mai tirziu, la 29 iulie 1994, a fost adoptata Constitutia Republicii Moldova. La 5 iulie 2000, Parlamentul a votat un amendament la Constitutie, conform caruia moldova devine republica parlamentara, presedintele tarii fiind ales de catre Parlament. Politica economica Ea demonstreaza voința democratica și afirmarea fundamental a 14 Arend Lipjhart. Mtode alea Democratiei. Forme de guvernare si functionare in treizeci si sase de tari ,pag 123 15 Constitutia Republicii Franceze,Titlul 3,articolul 21 16 Constitutia Republicii Franceze,Titlul 3,articolul 23 drepturilor omului și a demnitații persoanei umane

Curtea Constituţională a Republicii Moldov

Articole din Legislaţie scrise de Snake. Fiat justitia, ruat caelum! Drepturile cetăţenilor. Acordarea tarifului social consumatorilor casnici de energie electric Republicii Moldova, decretele Republicii Moldova, hotärîrile ordonantele Guvernului, Regulamentul-cadru al unitätii de informare si comunicare cu mass-media a autoritätii administratiei publice centrale, aprobat prin Hotärîrea Guvernului nr. 121 1/2010, tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, Regulamentul intern al. d) din constitutia republicii moldova. in vedere prevederile Articolelor 122 al. (2) 125 din Legea Nr. 797 din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului*, cu respectarea Legii Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petilionare* informatii/argumente suficiente care ar da posibilitatea Biroului Relatii Interetnice in calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Sá examineze cererile de acces la informatie prin prismaart 5, art 10 din Legea privind accesul la informatie si a art 1 1 alin_ (3) din Legea privind.

Proiect Distinctia dintre centralizare, descentralizare

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 80 Tel: (+373 22) 57-83-04 (Secretariat) Fax: (+373 22) 23-23-02 Contact Nationale de Asigurãri in Medicinä oferirea unnätoarelor informatii de interes public: Informaÿia privind procedurie de achizitii publice: inclusiv si cele de valoare mica efectuate de Compania Nationalä de Asiguräri Medicinä perioada 01 ianuarie 2015-31 iuhe 2017 privind achizitionarea de senicii: bunuri si lucräri Cum vor Patriotii Moldovei sa rupa Romania. Patriotii Moldovei, un partid politic de la Chisinau, a lansat miercuri un apel catre comunitatea mondiala, solicitind inapoierea Patriei-mama - Moldova a tuturor teritoriilor istorice ale statului moldovenesc, aflate in componenta Romaniei, scrie presa locala Serviciile consulare se presteaza numai dupa programare prealabila la e-mailul abudhabi@mfa.gov.md conform graficului de primire a cetatenilor.Secția Consulară - orele de primire: Luni10:00 - 16:00Marți10:00 - 16:00Miercuri10:00 - 16:00Joi10:00 - 16:0 Constitutia Republicii Moldova, adoptatä la 29.07.1994. 2 Art.22 din Codul electoral nr.1381-XllI din 21.11.1997 (cu modificärile Si completårile ulterioare; in continuare- Codul electoral nr.1381 din 21.11.1997). Pagina 6 din 1

Parlamentul Republicii Moldova - Cadrul juridic - Legea

 1. Constitutia Republicii Moldova. de Codul electoral, de legile si hotãrîrile Parlamentului, de hotãrîrile Comisiei Electorale Centrale, de prezentul regulamentsi de alte acte normative în domeniu. Acelea$ principii legalitate în activitatea acestui organ electoral sunt reglementate si de Codul electoral
 2. 1.2 Membru al consiliului ýtiintific Счфi constitutionale а Republicii Moldova (Hotararea cUфi репtгч соlаБоrаrе еfiсiепtД ýi ароrt didactic considerabil lа fоrmаrеа ofiteriloг de informatii 9i (art_ 9е7061 constitutia Republicii МоlСоча.Ъоmепtаriч, Chiginau; Аrс, 2012, ISBN 978,9975_61.
 3. INFORMATII PERSONALE Nume Adresä Telefon Fax E-mail Nationalitate Data na¥terii EXPERIENTÃ MOLDOVA Va adresez aceasta scrisoare de motivare ca raspuns la anuntul cu ca izvor de drept Constitutia Republicii Moldova Legislatia Nationalá in vigoare. Sunt o persoana cu aptitudini foarte bune de comumcare

Legea nr_ 982/2000 stabile;te subiectii care au dreptul de acces la informatii la art 5 alin (3): Pot solicita informatii oficiale, in conditiile prezentei legi: a) orice cetátean al Republicii Moldova, b) cetátenii altor state, care au domiciliul sau re;edinta pe teritoriul Republicii Moldova, c LEGE Nr. 60 din 17 iunie 1995 privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Chisinau la 21 februarie 199 de activitate al Consiliului pentru prevenirea si eliminarea discriminärii si asigurarea egalitätii aprobat prin Legea nr. 298/2012. Ill. Sustinerile pärtilo La 10 noiembrie a inceput la Chisinau Forumul Romania - Republica Moldova - Reforma justitiei si lupta impotriva coruptiei in perspectiva europeana. Evenimentul a fost deschis de ministrul Justitiei din Romania, Raluca-Alexandra PRUNa, ministrul Justitiei din Republica Moldova, Vladimir CEBOTARI, presedintele Parlamentului Republicii Moldova.

3. In activitatea sa, Aparatul se conduce de Constitutia Republicii Moldova, Legea nr. 435/ 2006 privind descentralizarea administrativä, Legea nr. 436/2006 privind administratia publicä localä, alte acte legislative, decretele Pr§edintelui Republicii Moldova, hotärîrile dispozitiil Astfel, in contextul importantei notiunii si dispozitiei constitutionale privind principiile generale de organizare si conducere statala, drepturile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor, autoritatilor publice etc. Constitutia Republicii Moldova statueaza, ca: cetatenii au obligatia sa 19 contribuie prin impozite si prin taxe, la.

Vladimir Voronin, i-a sugerat Maiei Sandu să citească

Aviz asupra proiectului de lege constitutionala pentru modificarea si completarea unor articole din Constitutia Republicii Moldova. Nr.4 din 28.11.2002. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.170-172/32 din 13.12.200 Conform Deciziei Ministerului Justitiei al Republicii Moldova nr. 71 din 201 1 in reo i strat modificäri în statutul Organizatiei Neguvernamentale EXPERT-GRUP'. cu schimbarea denumirii Asociatia Obsteascä Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUB Entitatea activitatea sa în conformitate cu Constitutia. Republicii Moldova, Leoea et

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării - Instituţii

Astfel, Legea Suprema a Republicii Moldova stipuleaza in mod expres si imperativ o singura limba oficiala (de stat) - limba moldoveneasca. Recunoscind si protejind prin art. 13 alin. (2) din Constitutie dreptul la dezvoltarea si functionarea limbii ruse si a altor limbi vorbite pe teritoriul tarii, Constitutia nu atribuie acestor limbi statutul. CAPITOLUL II Drepturile şi libertăţile fundamentale. ARTICOLUL 37 . Dreptul de a fi ales (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3)

Google.md a lansat luni un logo in culorile tricolorului, de Ziua Independentei Republicii Moldova.Acesta infatiseaza vulturul de pe stema, care tine in gheare un sceptru de aur si o ramura de maslin. Republica Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991, prin votarea de către parlament a Declaraţiei de Independenţă, în momentul în care la Chişinău câteva sute de mii de. Constitutia Republicii Moldova. Android App postat 9 mar. 2013, 11:06 de Vadim Ciobanu [ actualizat la 4 apr. 2013, 13:48] Este in curs de elaborare, la etapa finala aplicatia Android care contine Constitutia Republicii Moldova. Am un gust amar cand vad ce se intampla in Moldova, si slaba noastra reactie in tara. Piata universitati, reloaded. Jos c.. Comisia speciala de desfasurare a alegerilor pentru functia de Presedinte al Republicii Moldova aduce la cunostinta opiniei publice ca propunerile de inaintare a candidatilor pentru functia de Presedinte al Republicii Moldova pot fi prezentate, in temeiul articolului 78 din Constitutia Republicii Moldova si articolului 5 din Legea cu privire la.

ErcPress : constitutia Romaniei si a altor tari. 26 octombrie 2014 26 octombrie 2014 26 octombrie 201 Aceasta este, în primul rând, ceea ce așteaptă și merită cetățenii Republicii Moldova. decizia CCM incalca evident atat constitutia lor cat si votul popular. este nevoie de mecanisme la nivel european prin care o astfel de situatie sa fie acoperita si momentan ele nu exista. si omul Serviciului Roman de Informatii Externe pe de. Constituţia României. Constitutia din 31/10/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31/10/2003 Modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003 , publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicata de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, cu reactualizarea denumirilor.

Discuție:Republica Moldova - Wikipedi

DECLARAŢIE privind susţinerea noului guvern de la Chişinău şi angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova: 3. 3/16.12.2019: Declaraţia Parlamentului României consacrată marcării a 30 de ani de la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989: 4. 4/21.12.201 Posted by newlandoftransnistria in Basescu, conditii, informatii, Moldova, negociere, teritoriu, Transnistria. Lasă un comentariu Declaraţia preşedintelui Traian Băsescu privind integritatea teritorială a Republicii Moldova ridică întrebări în privinţa atitudinii Bucureştiului faţă de Transnistria CAPITOLUL II - Preşedintele României. Art. 80 - Rolul Preşedintelui. Art. 81 - Alegerea Preşedintelui. Art. 82 - Validarea mandatului şi depunerea jurământului. Art. 83 - Durata mandatului. Art. 84 - Incompatibilităţi şi imunităţi. Art. 85 - Numirea Guvernului. Art. 86 - Consultarea Guvernului. Art. 87. Mitropolia Basarabiei exista de facto si de jure si acest drept de existenta este garantat de Constitutia si legile tarii, precum si de cadrul juridic international in materie, in special de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care a fost incalcata de Guvernul Republicii Moldova prin neadmiterea premeditata a intrarii in legalitate, timp. Descarca acum referatul 'Importanta Registrului Imobiliar'. Download acum fara cont. Referat online gata facut

Curtea constitutionala chisinau - Ziare

 1. Cel puțin 20 de morți, după un accident de autobuz, în Peru. Călătorii se întorceau de la vot. Autobuzul, care aparținea operatorului Fama Tour făcea legătura între două provincii, a derapat şi s-a răsturnat la Palo Seco, în provincia Sihuas, în drum spre capitala Lima, a anunțat publicația local
 2. Cetăţenii Republicii Moldova care vorbesc şi scriu în limba română duc mai departe tradiţia strămoşilor noştri, Alexandru Tănase ana gutu chisinau constitutia moldovei curtea constitutionala republica moldova limba oficiala republica moldova limba romana o revistă a presei precum şi alte informatii de interes naţional şi.
 3. Plenipotentiarii Republicii Austria, Republicii Bulgaria, Republicii Croatia, Republicii Ungare, Republicii Moldova, Romaniei, Federatiei Ruse, Republicii Slovace, Ucrainei si Republicii Federale Iugoslavia au luat nota de urmatoarea declaratie a Republicii Federale Germania facuta cu ocazia semnarii Protocolului aditional din 26 martie 1998 la.

Referat: Curtea de Conturi a Republicii Moldova (#409781

PARALELA/COMPARATIE intre Constitutia Republicii Bulgaria si Constitutia Romaniei-PROBA ca avem o IMBECILA CONSTITUTIE, NULA de DREPT, care are la baza ACTE NULE de DREPT. 20/07/2020 19/07/2020 by Nicusor Teodoresc Legea 92/1995 ( LEGE Nr. 92 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborarii in domeniul transportului feroviar, semnat la Chisinau la 21 februarie 1995 Pagina web oficială a Guvernului României. Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice

Proiect Raport de Activitate privind Realizarea Stagiului