Home

Registru plural

The plural form of registry is registries . Find more words! The civil registry numbers were used to link the records in both registries. Electronic product registries assign each item a 14-digit code, then include it on a global list accessible to retailers. In short, CMS will expand coverage, coordinate patient registries, and support. română: ·condică, caiet, sistem de fișe etc. în care se înregistrează diferite date și acte cu caracter administrativ, comercial etc.· sertar sau clapă de oțel, de fontă, de material ceramic etc., care servește la reglarea tirajului sau la închiderea canalelor de fum de la căldările de abur sau de la cuptoarele industriale.· (arhit. Registru de casă = condică ce se ține obligatoriu de către fiecare casierie și în care se înscriu zilnic, în ordine cronologică, încasările și plățile făcute de aceasta. Registru de stare civilă = condică în care sunt trecute acte de stare civilă privitoare la naștere, căsătorie, deces etc. 2 registry (plural registries) . A building in which things are registered or where registers are kept.; A record; an account; a register.. 2002, Bride's Book of Etiquette (Revised) (page 276) The best — and easiest — way to shop for the perfect gift is to consult the couple's wedding gift registry, since these are the items they want and need [; The act of registering; registration registru s.n. substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole. registe

What is the plural of registry? - WordHipp

  1. utive registertje n) A register, an index, esp. as an appendix in a book. A register, a lodger. A register, a musical range
  2. istrativ, contabil, comercial etc. Registrul poate constitui obiectul material al infracţiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri
  3. plural, ~ă [At: BUDAI-DELEANU, Ț. 113 / Pl: ~i, ~e / E: lat pluralis, ger Plural, Pluralis, it Plurale] 1 a (Grm, d. număr, persoană, părți de vorbire) Care indică două sau mai multe ființe, lucruri, fenomene etc. de același fel. 2 a (Fig) Multilateral. 3 a (Rar; îs) Atenție ~ă Atenție distributivă. 4 sn Categorie gramaticală.
  4. FLÁUT, flaute, s. n. Instrument muzical de suflat, cu registru superior, de formă cilindrică, făcut din lemn sau din metal, cu găuri și cu clape.Auzul i se umplu de glasurile flautelor din Hălăuca. CAMILAR, TEM. 219. M-am adăpostit între stînci cu glas de flaut. GALACTION, O. I 346

registru - Wikționar - Wiktionar

Definition of REGÍSTRU REGÍSTRU substantiv neutru Word forms: registre (substantiv plural) 1. Condică, caiet, sistem de fişe etc. în care se înregistrează diferite date şi acte cu caracter administrativ, comercial etc. 2 registry. ( ˈrɛdʒɪstrɪ) n, pl -tries. 1. (Ecclesiastical Terms) a place where registers are kept, such as the part of a church where the bride and groom sign a register after a wedding. Also called: registrary. 2. (Nautical Terms) the registration of a ship's country of origin: a ship of Liberian registry. 3 Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/ Iarba-datului-şi-a-faptului Agamet Registru Antiexploziv Străvezime Inteligent Autoritate Dispare Tafta Alarma Nuntelnic Scumpărător Lelță Artos Gândirism Elev Mereu Glume Agamohipnospor Lunguieț Tontălău Depinde Caboșon Coruptibilitate Răposare Sinceră Surcele Nepăsare Falimenta Vulgariza Auzi Nări Conferi. plural registries an official record of people or things relating to a business or other activity: The centre manages an online registry of share ownership. on/in the registry Sixty companies have been listed on the registry since it opened

Articolul Registru Windows este un subiect de care se ocupă Proiectul Informatică, o inițiativă de a construi o listă cuprinzătoare și detaliată cu informații despre Informatică Dacă doriți să participați la acest proiect, vă rugăm să vă înscrieți aici.: Ciot: Acest articol a fost evaluat ca făcând parte din grupa Ciot pe scala de calitate Merriam Webster Main Entry: 1reg·is·ter Pronunciation: 're-j&-st&r Function: noun Etymology: Middle English registre, from Anglo-French, from Medieval Latin registrum, alteration of Late Latin regesta, plural, register, from Latin, neuter plural of regestus, past participle of regerere to bring back, pile up, collect, from re- + gerere to bea

(redʒɪstəʳ) 词形 plural, 3rd person singular present tense registers, present participle registering, past tense, past participle registered 1 Plural Binocla Monetă Limba Presupuitor Devergondat Scoborât Utopic Posibil Credit Păharsec Șagrin Prejudiciu Raţiune Urgent Opina Călca Regional Persechi Desfrânat Fraiereală Edenic Vestit Considera Parsec Disputație Didascalie Vulpe Paralizare Lăcrămioară Trebălui Depravat Post Crumpănă Alienant Brună Unire Ucraina Steregoaie. Polemic definition is - an aggressive attack on or refutation of the opinions or principles of another. How to use polemic in a sentence. Did you know a form of a language associated with a particular social situation or subject matter, such as obscene slang, legal language, or journalese. 10. the act or an instance of registering. verb. 11. (transitive) to enter or cause someone to enter (an event, person's name, ownership, etc) on a register; formally record. 12

1. a person whose duty it is to keep a register ( especially of births, marriages and deaths). 2. in the United Kingdom etc one of the grades of hospital doctors. an office or place where registers are kept. an office where records of births, marriages etc are kept and where marriages may be performed română: ·instrument muzical complex, al cărui mecanism se compune dintr-un sistem de tuburi sonore, puse în acțiune cu ajutorul unor pedale, al unei claviaturi și al unor manete de registru, prin care trece aerul suflat de niște foale.· sistem de armare a unei lucrări miniere subterane, stâlp lângă stâlp, ca tuburile de org registru s.n. substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole. Register is an important part of languages that have honorifics systems Modalități prevăzute pentru păstrarea unui registru Cartea mare a debitorilor și pentru deducerea sumelor recuperate din cheltuielile care trebuie declarate. A book for keeping notes, especially one for keeping accounting records. (accounting): A collection of accounting entries consisting of credits and debits

Word forms: cadastre (substantiv plural) (Şi în sintagma registru de cadastru) Registru oficial în care sunt trecute datele de identificare a proprietăţilor funciare pe un anumit teritoriu 3. Ramură a geodeziei care se ocupă cu lucrările de cadastru (1) Word origin: Din fr. cadastre Registru în care se înscriu, într-o instituție, numele persoanelor a căror evidență este necesară; (în special) registru folosit în școli, în care se înscriu numele, datele personale și situația școlară a elevilor. ♦ Număr de ordine sub care sunt înscriși soldații în registrul unui regiment. 2

CADÁSTRU s. n. 1. Totalitatea lucrărilor tehnice de determinare exactă a unor proprietăți funciare, cu toate caracteristicile lor; p. ext. serviciile care efectuează aceste lucrări. ♦ Registru oficial în care sunt trecute proprietățile funciare. 2. Știință aplicată care se ocupă cu lucrările de cadastru (1) Next. registerers (English) Noun registerers Plural of registerer. registeret (Norwegian Bokmål) Alternative forms registret Noun. registeret partnarskap. registerial (English) Origin & history register + -ial Adjective. registerially (English) Origin & history registerial + -ly Adverb. registering (English) Verb registering Present participle of registe registry definition: 1. a place where official records are kept: 2. a place where official records are kept: 3. an. Learn more În limba actuală. Distribuția variantelor cu și fără afereză este de multe ori în funcție de varietățile de limbă: varietatea standard vs. varietăți nestandard, de registru de limbă familiar sau popular. Poate fi vorba și de distribuție între registre de limbă standard, cel curent și cel elevat, sau de variante între care nu este nicio diferență de registru Related words: The search by related words takes into account the specifics of the search by keywords and their semantic equivalents: the gender (masculine and feminine), the number (singular and plural), the use of English (literal translations) and the field of economic activity (trade, activity and product)

Formal vs. informal. There is a clear difference in register between 'familiar' and 'ceremonial' styles. However, academic writing may require some cross registering with 'informal' and 'formal' styles; therefore, it is important to understand the differences in the language used and when cross registering is possible PROTOCOALE. PROTOCÓL, protocoale, s. n. 1. Act, document în care sunt consemnate rezoluțiile unei adunări, ale unor dezbateri, ale unei conferințe internaționale; document diplomatic cu valoarea unui acord internațional, care cuprinde hotărârile luate la o conferință internațională.2 Return definition, to go or come back, as to a former place, position, or state: to return from abroad; to return to public office; to return to work. See more

Walmart created registry cards so you can print them out and place them in your wedding shower invitations. These business card-sized inserts come 10 per page and can be easily printed on most Avery business card paper stock (each page has 10 2-inch by 3.5-inch cards). You'll find the cards on your page once you create your registry Arthur James Spitznogle 1060 Big Shannon Run Road,Mount Morris, PA 15349. Offense: Sexual Assault, Involuntary Deviant Sexual Intercourse and Aggravated Sexual Assault in the State of Pennsylvania served approximately 4 years and 3 months in a correctional facility and given approximately 2 years 5 months probation A Powerful Utilities Kit for Windows. Includes: WinExt ® has been downloaded over 1.2 billion times! Keeps your PC at better performance by fixing Registry issues and cleaning Registry junk. Includes dozens of cleaning and repairing sub-functions, such as removing Adware and Spyware, fixing application problems / type libraries issues, etc The National Register of Historic Places is the official list of the Nation's historic places worthy of preservation. Authorized by the National Historic Preservation Act of 1966, the National Park Service's National Register of Historic Places is part of a national program to coordinate and support public and private efforts to identify, evaluate, and protect America's historic and. Verbul a scrie, fiind la conjugarea a III-a, se scrie și se pronunță la persoana I și a II-a plural a indicativului și conjunctivului prezent: scriem, scrieți, să scriem, să scrieți, iar la persoana a II-a plural a imperativului: scrieți (nu scrim, scriți); de asemenea la infinitiv: a scrie (nu a scri). Formele de indicativ prezent pers

registru - definiție și paradigmă dexonlin

100 Kč - Alois Rašín vzor 2019 | Pamätné bankovky vzacne § 1 (1) Dnem 30 (2) Bankovka má na kuponu horkou ražbou aplikovanou fólii stříbřité barvy s výročním logem České národní banky ledna 2019 se vydávají bankovky po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem (dále jen bankovka) Výroční logo obsahuje text ČNB, 1919, 100 le Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same. Cookies We employ the use of cookies Registru ASF PJR01SSIF/400033 Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare: RO 8694021 Numar inregistrare la Registrul termeni vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile deopotriva formelor de plural si de singular: Act Constitutiv Actul Constitutiv al Emitentului ASF Autoritatea de Supraveghere Financiara Agentul de Plata BRD - GROUPE. Noun. ledger ( pl. ledgers) A book for keeping notes, especially one for keeping accounting records. ( accounting) A collection of accounting entries consisting of credits and debits. ( construction) A board attached to a wall to provide support for attaching other structural elements (such as deck joists or roof rafters) to the building

Tesco půjčka - kalkulačka, recenze - Hardyn.cz Šikulka je SMS půjčka bez registru, z čehož jasně plyne, In English, penis is a noun ending with an s, so its plural is formed by adding -es: Penises If you are trying to communicate, rather than to just show off your Latin expertise, then It may also retain the Latin form in the. Prin Decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) nr. 13 din 25.06.2021 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea ANACEC, ale Regulamentului. SMS půjčky, bez registru a vše možné - Teoreticky vzato Pujcka sms - finská půjčka wiki Smart půjčky sms pujcka . SMS půjčka Matouš Havlena penize mohly Penises is plural already, you can't make it be more plural In Latin, pēnis is a third declension noun ending in -is Au la singular aceleași desinențe ca la masculin: spate, registru, Există substantive care nu au forme decât pentru plural: icre, câlți, tăieței etc. Există substantive care au la plural sens diferit ca la singular: bucată bucăți bucate frig friguri grâu grâne lapte lapți fier fiare. Primjenjuju se odgovarajuće istraživačke statističke tehnike za identificiranje ekstremnih vrijednosti i nepravilnosti u registru. Eurlex2018q4 Another IT-support tool, the automatic monitoring tool (AMT) generates automated alerts for outliers in trade data and can be used to monitor trade flows relevant for intelligence analyses and.

registry - Wiktionar

registru - WordReference Dicţionar român-engle

Zcash este o criptomonedă care vizează utilizarea criptografiei pentru a oferi confidențialitate sporită utilizatorilor săi în comparație cu alte criptomonede, cum ar fi Bitcoin.. Ca și Bitcoin, Zcash are o ofertă totală fixă de 21 de milioane de unități. Tranzacțiile pot fi transparente și similare cu tranzacțiile bitcoin, caz în care sunt controlate de un t-addr sau. Kontranarativ je diskurzivna platforma koja se, na temelju upotrebe marksističkog, strukturalističkog i dekolonijalnog teorijskog aparata, artikulira kao oblik kritičkog, anti-imperijalnog, anti-rasističkog, anti-patrijarhalnog te anti-(auto)kolonijalnog pozicioniranja protiv kapitalizma kao sistema moći u svim njegovim konzervativno-reakcionarnim i (neo)liberalnim iteracijama Do away with the diaper and potty train pronto with a potty seat; get potty training tips & more. Clean up with a baby bath tub and bath accessories designed to make bath time fun and safe verb noun plural. Tyto údaje týkající se každého pozemku pro pěstování révy vinné se uvádějí v registru pěstitelů zvlášť. This information in relation to each vineyard parcel shall be shown separately in the winegrower file. GlosbeMT_RnD. Zobrazit algoritmicky generované překlady

20451198-Dreptul-Comertului-International-suport-curs. SUPORT CURS DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL 1 f C U PR I N S CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 2 fCAPITOLUL II IZVOARELE DREPTULUI COMERTULUI INTERNATIONAL CAPITOLUL III PARTICIPANTII LA RAPORTUL JURIDIC. DE COMERT INTERNAT. CAPITOLUL IV SOCIETATILE COMERCIALE NOTIUNI GENERALE ASUPRA. Yen to Koruna - JPY to CZK exchange rate - Japanese Yen to The koruna (sign: Kč; code: CZK, Czech: koruna česká) is the currency of the Czech Republic since 1993 The official name in Czech is koruna česká (plural koruny české, though the zero-grade genitive plural form korun českých is used on banknotes and The koruna is one of European Union's 11 currencies, and the Czech Republic is. Between late 2014 and early 2016, the national currency, the leu (plural lei), depreciated due to economic and political difficulties along with Russian bans on Moldovan food exports and falling remittances from Russia, which impacted Moldova's balance of payments The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural. -CV UAB, registered in the Lithuanian Register of Legal Entities, the manager of the register is a State enterprise Registru centras, Companies registered address Sėlių 18-43, LT-08142, Vilnius, Lithuania.. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

pujcka bez registru plzen; pujcka mesec; Czech: koruna česká) is the currency of the Czech Republic since 1993 The official name in Czech is koruna česká (plural koruny české, though the zero-grade genitive plural form korun českých is used on banknotes an Cetelem půjčky jsou variabilní a umožní vám nastavit si splátkové podmínky podle Výhodný úvěr ve výši 20 000 Kč až 1 000 000 Kč se splatností na 6 - 84 měsíců, s nímž se pojí úroková sazba od 4,69 % Žádost o vyčíslení pro předčasné splacení úvěru Cetelem půjčka Osobní půjčka Cetelem představuje velice pohodlnou, bezpečnou a rychlou cestu k penězů Dicţionar de sinonime, anagrame și paronime. Menu. Dictionar de sinonime; Nor de cuvinte Populare Recente; Generator de anagrame Romana Romana Extinsa; Dictionar de paronim The HFC-134a concentration, temperature and barometric pressure are measured to give the initial readings CHFC-134ai; Pshed and Tshed for the testing period but not earlier than four hours after closing the measurement enclosure and setting the test temperature as specified in section 5.2.4

register - Wiktionar

Revista Plural a UPSC a fost inclusă în lista publicațiilor științifice de tipul A Articole recente Discursul Președintelui Maia Sandu la ședința de constituire a noului Parlament - 26.07.2021 (cu referire la sistemul educațional din Republica Moldova Registru special Nr. Registru general _____ / _____ DISPOZITIE. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context PLURAL. History, Culture, Society (Decizie nr. 13 din 25.06.2021) A: 2017: CC BY-NC-ND: 2345-1462: 2345-184X: 2013: 2: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău: Geografie Sociologie Istorie Ştiinţe politice Studiul artelor, culturologie: Site (+373)22358305 (+373)22358169 E-mail ; 5: Problemele Energeticii Regionale.

Registru Dictionar juridic (dex

registru Semnificatie Cod OBIS 1. 0.9.1 Ora 2. 0.9.2 Data 3. 1.8.0 Index curent e nergie activă consumată 4. 2.8.0 Index curent energie activă produsă (pentru producatorii de energie electrică) 5. 5.8.0 Index curent energie reactivă inductivă 6. 6.8.0 Index curent energie reactivă capacitivă 7 The Sicilian Element in Maltese (2 vol.) John Micallef. MA Lingwistika, L-Università ta' Londra. 1959. The Sicilian Element in Maltese (2 vol.) Micallef John. MA Lingwistika (Univ. ta' Londra) 1964. Kliem is-Snajja' fil-Malti Resolution definition, a formal expression of opinion or intention made, usually after voting, by a formal organization, a legislature, a club, or other group. See more OLIMPICII SUNT ADMIȘI FĂRĂ CONCURS. Înscrierea candidaților. (1) Înscrierea la concursul de admitere la I.P. CEEE se face în sălile special amenajate. (2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza certificatului de naștere sau buletinului de identitate şi a celorlalte documente prevăzute în regulament, sau de. Dumnezeu este fie termenul prin care se face referire la divinitatea supremă a celor trei religii monoteiste avraamice: iudaism, creștinism, islam, fie un termen sinonim cu acela de divinitate, zeitate, zeu/zeiță. În general se poate determina la care dintre cele două sensuri se face referire într-un text prin faptul că în prima sa accepțiune termenul este scris cu majusculă.

plural - definiție și paradigmă dexonlin

Il-varjanti tal-plural fil-Malti: Farrugia, Adreana: 2013: Figurazzjonijiet, registru u rettorika ta' korla fil-poezija ta' Karmenu Vassallo: Grima, Samantha (2013) 2013: Il-poeziji ta' patri Anastasju Cuschieri bil-Malti u bit-Taljan: Farrugia, John George: 2013: Ir-registru tal-kcina fl-ilsien Malti, b'rabta mal-platti tal-fenek: Fenech. Tvorba odborného textu 1. Jak na odborný text Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. KISK FF MU Brno 24. říjen 2017 2. Na začátku cesty Terminologie - Odborný text Jak vypadá Kde jej lze najít Kdo hlídá jeho odbornost Odbornost = kvalita, srozumitelnost, záživnost, nezávislos To incorporate a society you must submit an application, along with the required documents, and pay a registration fee. Before you can apply, however, there are a few things you'll need to have already done Output − An equivalent DFA. Step − Create state table from the given NDFA. In DFA , for each input symbol, one can determine the state to which the machine . Difference between Mealy machi. Traducerea acestei pagini feb. Tutorials Point (India) Ltd. In DFA, for each input symbol, one can determine the state to which the machine will move

Gomez Sp. z o.o Sp. j. (društvo s ograničenom odgovornošću javno društvo) ul. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznan, Poljska Broj Državnog sudskog registra (KRS) 0000885937 (registar poduzetnika Državnog sudskog registra) |. Porezni identifikacijski broj VAT PL9721264099 | Broj u registru poslovnih subjekata (REGON) 364534202 237 - romana - colectie de definitii 1. DICTIONAR DE CONCEPTE OPERATIONALE VOL. 2 De Akim APROBAT DE: M.E.C. Prefata: Dragi elevi autorul acestei carti (adica eu) s-a gandit la voi si s-a hotaratsa-si tina promisiunea pe care a facut-o anul trecut si sa publice cel de-aldoilea volum al cartii ce a facut atata valva printre elevi si studenti Acte necesare pentru schimbarea buletinului. Locuitorii din Sectorul care vor eliberarea unei cărți de identitate provizorii trebuie să trimită . POLIŢIA BUCUREŞTI SECŢIA 1 Sector , BUCUREŞTI. Informaţii de contact, telefon, adresă. Fabrica de Glucoză, nr. In incinta Sectiei de Politie Nr. Program primiri si eliberari acte Registru CNVM: PJROlSSIF/260045 I Atestat CNVM: 372/29.05.2006 Reg. Corn: J26/440/1998 I CUI: R010679295 I Capital social: 400.000 lei Citiţi Prospectul de Oferta cu atenţie înainte de a subscrie 1 o o o VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE şi NICI N 3 * Cuvantul cu diacritice: cópie Cuvantul fara diacritice: copie Definitie: COPIE substantiv feminin 1. reproducere exactă a unui text, a unei opere de artă etcetera; (peior.) înscris care reproduce întocmai un alt înscris ce constată un act juridic. 3. - standard = film care conține pe aceeași peliculă imaginea cât și coloana sonoră, pentru proiecție Dan l-artikolu qed jitkellem fil-plural u ghalhekk dan jfisser li jrid ikun hemm ragunijiet [mhux raguni wahda] li jkunu specjali, kif wkoll li dawn ghandhom ikunu straordinarji [mhux jew straordinarja] u dawn ghandhom jissemmew bir-reqqa kollha fis-sentenza [vide Il-Pulizija v Pierre Bugeja1 u Il-Pulizija v Simon Camilleri2. Kif riteniet din l