Home

Drept european

Drept European. UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI FACULTATEA DE DREPT AN II SEM II FR DISCIPLINA : DREPT EUROPEAN PETRACHI TATIANA TEMA NR. 1 Redacteaţi un eseu în care să dezvoltaţi, pe lângă idei şi informaţii din alte surse, următoarele aspecte: principalele deosebiri intre Consiliul European si Consiliul Uniunii Europene; componenta. Diploma obținută de licențiații programului de studii Drept european și internaţional oferă posibilităţi remarcabile de angajare la nivel național, european și internațional Supremaţia dreptului Uniunii Europene se referă la aplicarea, cu prioritate, a dreptului Uniunii Europene în ordinea juridică naţională a statelor membre în raport cu dreptul intern al acestora. Acest principiu are două efecte principale de Drept European Autorii articolelor de doctrină sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești şi europene

Dreptul Uniunii Europene. UE are o populație de 510 milioane de oameni și o rată foarte mare de dezvoltarea umană. Beneficiar al Premiul Nobel pentru Pace 2012, UE se angajează să respecte demnitatea umană, libertate, democrație, egalitatea, supremația dreptului și respect pentru drepturile omului . Dreptul Uniunii Europene sau. Principii directoare ale dreptului european al contractelor Programul-cadru al Comunităţii Europene în vederea elaborării unui cadru comun de referinţă în domeniul dreptului european al contractelor a determinat crearea unor grupe de excelenţă, formate în mare parte din jurişti universitari

dreptul de a alege si de a fi alesi in Parlamentul European, precum si la alegerile locale in statul membru unde isi au resedinta, in aceleasi conditii ca si resortisantii acestui stat; C 83/56 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.3.2010 R The Academy of European Law (ERA) offers training in European law to lawyers, judges, barristers, solicitors, in-house counsel and academics. EU law seminars, conferences and legal language courses count towards fulfilling continuing professional development (CPD) requirements of many bars, law societies and judicial authorities The program of undergraduate master's degree programme in International and European Law was established with the stated mission of preparing specialists in legal science, international and European law, able to use specific , cultural and humanistic valuable knowledge , to integrate in the socio-economic processes of the Romanian society and. Comentariile sunt închise pentru Conferinta nationala Arbitrajul de drept privat în context european, (ed. 4), 11 decembrie 2017 By Mihai Sandru - 27 noiembrie 2017 Invitatie lansare de carte: Protectia datelor cu caracter personal si Achizitiile publice in Romania, 25 noiembrie 2017, ora 16

Drept, Anul 3, Semestrul II. 1. Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea: A) de a favoriza cooperarea Est-Vest; B) de a realiza un studiu privind necesitatile de import din zona dolarului; C) distribuirea ajutorului american si realizarea unei cooperari intraeuropene La 18 iulie 2013, Curtea de Justiție a Uniunii Europene lua decizia finală în cazul Kadi II, încheind astfel o serie de procese referitoare la raportul dintre dreptul european și cel internațional începute încă din 2002.. Cazurile Kadi I și II au reprezentat un punct important în dezvoltarea felului în care trebuie conceput raportul dintre cele 2 sisteme de drept, un domeniu puțin.

10/12/2019 JURIDICE.ro. Editorul: Lucrarea conține o suma de eseuri de filosofie a dreptului in jurul unor concepte din dreptul european ințeles ca produs cultural. Essential reading for scholars within the disciplines of law, political science, philosophy, anthropology and the classics. Codrea provides Participă la ședințele Consiliului European, fără drept de vot, președintele Parlamentului European, Președintele Băncii Centrale Europene, dar și Înaltul Reprezentant al U. E. pentru afaceri externe și politică de securitate. 10. Consiliul European - forme de funcționare (tipuri de întruniri Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. * Doctor în drept, cadru didactic asociat - Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din București, avocat - Popovici Niţu Stoica & Asociaţii. Toate adresele de internet au fost consultate ultima oară la 10 iulie 2018 DREPTUL EUROPEAN AL CONCURENTEI COMERCIALE - Abuzul de pozitie dominanta 2 se refera la realizarea unei politici comerciale comune [lit. b], realizarea unei piete interne, caracterizata prin abolirea intre statele membre a obstacolelor la libera circulatie a marfurilor, persoanelor, serviciilor s Drept urmare, conferința interguvernamentală convocată în 2007 a avut o libertate de manevră redusă, având doar mandatul aplicării din punct de vedere tehnic a modificărilor impuse. Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) Acordul privind SEE alătură pieței interne celelalte țări din Asociația Europeană a Liberului.

(PDF) Drept European Tatiana Petrachi - Jipa(Girba

Drept european şi internaţional Admiter

 1. Format:Drept european. Sari la navigare Sari la căutare. Dreptul internațional public și privat; Termeni utilizați în Dreptul European în materie civilă și comercială Bruxelles I.
 2. DREPT SOCIAL EUROPEAN ISBN 973-8409-39-X Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României NISTOR, VALERICÃ Drept social european / Valericã Nistor . - Galaþi: Editura Fundaþiei Academice Danubius, 2004 Bibliografie selectivã la p. 455-457 ISBN: 973-8409-39-X 349.3(4) Nici o parte din aceastã lucrare nu poate fi copiatã fãr
 3. Filipescu, A. Fuerea, Drept instituţional comunitar european, ed. a V-a, Bucureşti 2000, p. 13 14. 14 Înalta Autoritate era instituţia cea mai importantă din cadrul sistemului, cea, prin intermediul căreia erau realizate obiectivele fixate prin Tratat şi apărat interesul general al Comunităţii

DREPT EUROPEAN in stiri, rezultatele cautarii dupa DREPT EUROPEAN in cele mai importante stiri ale zilei si revista presei, DREPT EUROPEAN in presa de astazi, colectia stirilor din ziarele de astazi European Union legislation relating to asylum, borders and immigration is developing fast. There is an impressive body of case law by the European Court of Human Rights relating in particular to Articles 3, 5, 8 and 13 of the ECHR. Manual de drept european privind drepturile copilului patrulea dintr‑o serie de manuale de drept european întocmite în comun de organi‑ zațiile noastre. Manualele precedente au fost dedicate dreptului european în mate‑ rie de nediscriminare, azil, frontiere și imigrație, precum și în materie de protecție a datelor Manual de drept european privind nediscriminarea. Ne bucurăm că avem posibilita-tea de a prezenta rezultatele concrete ale acestui efort comun. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor funda-mentale a Uniunii Europene a devenit obligatorie din punct de vedere legal. În plus Principiile de drept european derivă din multiple surse, cea mai importantă fiind reprezentată de Tratatele Uniunii Europene şi de sistemele de drept ale statelor membre. Un principiu de drept este complet diferit ca natură juridică de o regulă de drept: în timp ce regula de drept este o normă explicită care conferă drepturi şi.

Dreptul Uniunii Europene - suport de curs Blog juridi

 1. De asemenea, în ultimii ani, Parlamentul European s-a implicat mai mult în probleme legate de statul de drept și de democrație. În 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care a susținut crearea unui mecanism al UE pentru situația democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale în statele membre și în.
 2. Mihai Şandru - Professor in European Union law, Senior Researcher and Coordinator of the Center for European Legal Studies - Institute for Legal Research within the Romanian Academy, Editor in chief of the Romanian Journal of European Law (Revista română de drept european, edited by Wolters Kluwer Romania)
 3. EU Login. Δίκαιο της ΕΕ. Το δίκαιο της ΕΕ διακρίνεται σε πρωτογενές και παράγωγο. Οι Συνθήκες (πρωτογενές δίκαιο) αποτελούν τη νομική βάση για όλες τις μορφές δράσης που αναπτύσσει η ΕΕ. Το.
 4. The EJIL was established in 1990 by a small group of scholars based at the European University Institute, the Universities of Florence, Munich and Paris II and the Michigan Law School. The Journal has grown since then in size, strength and reputation, but the Editors' original vision remains unchanged. About the EJIL. Submitting Manuscripts
 5. The EU Digital COVID Certificate contains a QR code with a digital signature to protect it against falsification. When the certificate is checked, the QR code is scanned and the signature verified. Each issuing body (e.g. a hospital, a test centre, a health authority) has its own digital signature key. All of these are stored in a secure.
 6. The outbreak struck the central part of Europe, in particular the central region of Germany, with 16 tornadoes across the region. 5 were F2, 10 F1 and 1 F0. The most powerful hit Westerwiehe (F2); however, the longest path was of an F1 that lasted for 23 km. [citation needed] FU F0 F1 F2 F3 F4 F5 0 1 10 5 0 0

The European Rule of Law Mechanism provides a process for an annual dialogue between the Commission, the Council and the European Parliament together with Member States as well as national parliaments, civil society and other stakeholders on the rule of law. The Rule of Law Report is the foundation of this new process Manual de drept european privind accesul la justiție. 3 Cuvânt înainte Manualul privind accesul la justiție în Europa este elaborat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și Consiliul Europei, în colaborare cu Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului. Acesta este al cincile Rolul Parlamentului European. Articolul 14 alineatul (1) din TUE prevede că: Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă [prin procedura legislativă ordinară] și bugetară [prin procedura legislativă specială prevăzută la articolul 314 din TFUE] Societatea Română de Drept European anunţă organizarea, în parteneriat cu Facultatea de Administraţie Publică a SNSPA, cu Editura CH BECK şi cu ATC TRAINING, a celei de-a patra ediţii a Conferinţei Internaţionale Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE. Evenimentul va avea loc, joi 25 octombrie 2018, la Athenee. autori sunt diferite cum diferite sunt şi denumirile ramurii, respectiv drept european, dreptul aplicabil comunit ăţilor europene, dreptul Uniunii Europene, drept comunitar. 1 În raport de organizarea actual ă precum şi de cerin ţele aequis-ului comunitar, apreciem c ă denumirea de drept comunitar este cea mai potrivit

Enigma Otiliei - George Calinescu - editura Agora

Drept european - Revista Română de Drept Europea

 1. Drept European si International. Attendance: Full Time Teaching language: Romanian. Learn more arrow_forward. European and International Law. Attendance: Full Time Teaching language.
 2. O Zi Student - Zilele Porților Deschise la Facultatea de Drept - 12-20 aprilie 2021 (06.04.2021) Conferința Gheorghe BELEIU (ed. a 2-a) (05.04.2021) Conferința internațională Răspunderea penală a persoanei juridice (05.04.2021
 3. Criterii suplimentare: La programele de master cu 60 ECTS se pot înscrie absolvenţii care au acumulat cel puţin 240 ECTS din programe de studii absolvite. La Programul Drept european se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate. Programul Dreptul afacerilor se adresează, în principal, absolvenţilor.

Dreptul Uniunii Europene - Wikipedi

Principii directoare Dreptul european al contractelo

A mai decis că rapoartele M.C.V., întocmite în baza Deciziei 2006/928, prin conţinutul şi efectele lor nu constituie norme de drept european pe care instanţa de judecată să le aplice cu prioritate înlăturând norma naţională Curtea reţine că o instanţă judecătorească are abilitarea să analizeze conformitatea unei dispoziţii din legile interne, deci aparţinând dreptului intern, cu dispoziţiile de drept european prin prisma art.148 din Constituţie şi, în cazul în care constată contrarietatea, are competenţa să aplice cu prioritate.

Drepturile tale: Esti cetatean european si ai drepturi

Studii De Licență Drept European Și Internațional

MCV NU BATE CONSTITUTIA - CCR spulbera manevrele #rezist anti-SIIJ: MCV nu constituie norme de drept european, pe care instanta sa le aplice cu prioritate, inlaturand norma nationala. Judecatorul national nu poate decide aplicarea prioritara a unor recomandari in detrimentul legislatiei nationale... Rapoartele MCV nu normeaza, deci nu sunt susceptibile de a intra intr-un conflict cu. Drept institutional european. July 2013; ISBN: 978-9975-56-104-4 its efficient instruments can be applied to EU-EaP relations to enhance the European policies in the Eastern Partnership.

ApelulLimba spaniola fara profesor - Paul Teodorescu - editura

ERA - Academy of European La

Echipa facultății de drept din cadrul UVT s-a calificat în etapa finală a concursului European Human Rights MOOT COURT COMPETITION 03 Apr 2021 In atentia potentialilor bursieri (burse de performanta si de merit) - SEMESTRUL II 2020 - 202 A mai decis ca rapoartele M.C.V., intocmite in baza Deciziei 2006/928, prin continutul si efectele lor nu constituie norme de drept european pe care instanta de judecata sa le aplice cu prioritate inlaturand norma nationala Centrul de Studii de Drept European - CSDE, Bukarest, Romania. 3,171 likes · 6 talking about this. THE CENTER FOR EUROPEAN LEGAL STUDIES (CELS) is a scientific research unit, without legal.. Given that this special issue is devoted to examining the future of Europe, this Article supports the contention that the next phase of European integration must not be built on unstable foun-dations, but must rather be based on secure and solid values, in particular, respect for the rule of law ELSA Brașov, Brasov, Romania. 1,832 likes · 3 talking about this · 17 were here. Asociația Europeană a Studenților la Drept - Brașov - singura asociație pentru studenții de la Drept din orașul de la..

Ahmet Altan, 71 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viaţă în 2018, sentinţă modificată ulterior în zece ani şi jumătate de detenţie. CEDO, definită, frecvent, drept braţul judiciar al Consiliului Europei, a condamnat Ankara să le plătească despăgubiri băneşti celor patru reclamanţi din aceste dosare Pe elefant.ro gasesti cele mai bune oferte pentru Drept european Availability: In stoc • 7 produse in stoc • Extra reduceri • Livrare rapida • Intra pe sit

European and International Law - Ucd

Comisarul european Janez Lenarcic îi răspunde premierului sloven, care l-a acuzat că acționează împotriva intereselor țării sale: Prejudiciile sunt provocate de cei care subminează statul de drept Drept social european. Autor Vlasceanu Ana-Maria. Culegerea Drept social european cuprinde peste 150 de grile si studii de caz privind problemele teoretice si practice specifice dreptului social european.Lucrarea este alcatuita din grile teoretice si studii de caz. Studiile de caz selectate prezinta, pe larg, problemele teoretice si practice specifice dreptului socialeuropean, contribuind la. Ludovic Orban, în Harghita: În Parlamentul European sunt cunoscut drept Orban cel bun, Orban, the good one 3 min rea

Centrul de Studii de Drept European - al Institutului de

Programa analitică la cursul universitar Drept European este destinată studenţilor anului I, Facultatea Drept. Volumul programei este planificat pentru 30 ore: 20 ore prelegeri şi 10 ore seminare şi se va sfârşi cu un examen scris. Cursul combină parţile teoretică şi practică ale instruirii Plan de invatamint Master I 2020-2021. Cursurile se concentreaza pe : - Drept Economic European (Libertatea de circulaţie, Dreptul concurenţei, Ordinea juridica a Uniunii Europene) - Drept economic international (Relaţii Economice Internaţionale, Drept European şi Internaţional Social) Masterul I este adesea văzut ca o pregătire pentru. MASTER Drept intern si international al mediului 2021 - 2022. MASTER - Drept international si dreptul Uniunii Europene - 2021 - 2022. MASTER - Drept international si european al afacerilor 2021 - 2022. MASTER - Drept social roman si european 2021 - 20221. MASTER - Dreptul informatiilor si al securitatii private 2020 - 202

Drept european - invatare - Nota 1

Program Master: Dreptul național și european al afacerilor (acreditat ARACIS) Director: Conf. univ. dr. Călin-Mircea Costin Program înfiinţat în anul 2016 Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă Durata programului de studiu: 2 semestre U niversitatea Creştină Dimitrie Cantemir a obţinut din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în. Comunala Autoritatea Nationala a Rezervelor de Stat Autoritatea Nationala a Vamilor Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate Autoritatea Nationala de Reglem. in Comunicatii Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale Autoritatea Nationala de. Interleges is a well-established and closely linked alliance of independent law firms with offices across the countries of the European Union, Eastern Europe, Middle East and America. One of the first networks of its kind, Interleges was created in 1989, and now includes firms in over 20 countries as well as correspondents approved by. On the morning of 29 October 2020, three people were killed in a stabbing attack at Notre-Dame de Nice, a Roman Catholic basilica in Nice, France. The alleged attacker, Tunisian man Brahim Aouissaoui, was shot by the police and taken into custody. Both French President Emmanuel Macron and the Mayor of Nice, Christian Estrosi, said it was a terrorist attack attributed to Islamic extremism

Raportul Drept European - Drept Internațional: Cazul Kad

Drept european, carti drept comunitar, uniunea europeana, studii practice Magazinu.ro - Magazin online de prezentare si desfacere a produselor, librarie, carti. Drept comunitar european (1795), respectiv abatele Saint-Pierre, Proiect de pace eternd (1712) - 5i trec6nd ?ntr-un alt registru, in care putem si constatim cE sunt [ansate idei despre o construclie europeand in juruI Franlei gi a Angliei, firi care ar trebui si formeze un mare Parlament - Saint Simon (1814) - sau de chemar Curs Introducere in Drept European pentru Facultate. CURSUL NR. 1 ISTORICUL SI EVOLUTIA UNIUNII EUROPENE. IDEEA DE UNIUNE EUROPEAN d) Consiliul European. Răspuns: d) 28. În cadrul instituţiilor CE, care are drept de decizie: a) Consiliul UE, Parlamentul European, cu consultarea Comisiei Europene, b) Consiliul UE şi Comisia Europeană, c) Curtea Europeană de Justiţie, d) Consiliul European şi Parlamentul European. Răspuns: a) 29

Un drept european al contractelor ar rezolva problemele decurgand din legislatiile nationale, de multe ori divergente, dar, cel mai important, greu de cunoscut. in acelasi timp ar asigura un nivel ridicat de protectie a consumatorilor. Dreptul european al contractelor ar fi un drept alternativ, al 28-lea regim, asa cum a fost. In 2020, Asociatia romana de drept si afaceri europene a participat in calitate de partener al unor evenimente stiintifice de tradiție: 5 noiembrie 2020 - Conferința națională Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor (CVRGPD) - ediția a IV-a, organizată de Universitatea Danubius, Galați.

Dreptul Uniunii Europene - Cărți juridic

Ideea unui drept penal european nu este nouă, însă necesitatea unui asemenea drept s-a impus în condiţiile în care fenomenul infracţional a depăşit graniţele naţionale, iar legislaţiile statelor nu au putut contribui eficient la combaterea acestui flagel, fiind necesare măsuri adecvate pe plan european şi, în mod corespunzător, pe plan internaţional. Însă un asemenea demers. Drept european si international al drepturilor omului de aplicare al dreptului instituit prin Conventia Europeana a Drepturilor Omului....Cuprins: Fundamentele dreptului european si international al drepturilor omului - Raporturile dintre... dreptul international si drepturile omului - Specificitatea dreptului european... » Pret: 59.8 RO Tema 1 sem2. an 2 Drept European. By Student Danubius 2/25/2016 08:05:00 a.m. No comments. Tema 1: Redactaţi un eseu de 60-70 rânduri, în care să dezvoltaţi, pe lângă idei şi informaţii din alte surse, următoarele aspecte: - principalele izvoare de drept ale Uniunii Europene

Cerere formular E104Charlie si fabrica de ciocolata - Roald Dahl - editura

DIRECTIVA (UE) 2017/1371 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI. din 5 iulie 2017. privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Etichete: drept european, marea britanie, Parlament, Stiri juridice, uniunea europeana Târgu Mureș: Concursul Național de Procese Simulate pe tema Dreptului European ELSA Târgu Mureș are deosebita plăcere de a vă invita la a doua ediție a Concursului Național de Procese Simulate pe tema Dreptului European Acest curs prezinta Drept Administrativ European 2008. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 186 de pagini.. Profesor: Ivanoff Ivan Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

Drept International Privat European [n92qz933mm2p]. Drept internaional privat european Conf. Dr.Carmen Tamara UngureanuSuport de curs master - 2011 Planul suportului de cur.. Drept penal (partea specială) II: Drept procesual penal I: Drept procesual penal II: Drept comercial I: Drept comercial II: Dreptul Uniunii Europene: Dreptul familiei: Practica de specialitate: Dreptul mediului (opțional) Protecția internațională a drepturilor omului (opțional) Drept social european (opțional) Jurisprudență CEDO.

Proiect Dreptul la Participare a Copilului in Romania

I welcome the European Commission's Recommendation, Guidance and Toolbox for Member States on the use of mobile applications to support contact tracing. As the virus knows no borders, the need to ensure a pan-European approach is clear. As a matter of fact, it was the EDPS who first publicly called for such a pan-European approach in relatio 1. Drept instituţional al Uniunii Europene 2. Funcţia publică europeană 3. Drept social european 4. Dreptul european al mediului 5. Drept administrativ european 6. Managementul proiectelor 7. Metode şi tehnici de cercetare. Studiu de caz 8. Instituții financiare europene 9. Protecția copilului în dreptul european

CENTRUL DE STUDII EUROPENE. FACULTATEA DE DREPT UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI Bulevardul Carol I, nr. 19, Iasi - 700507, Romania Phone +40.232.201.318. Parlamentul European , Drept Comunitar. Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene. Rolul sau a fost consolidat progresiv prin alegerea membrilor sai. Curs Drept european al afacerilor - 26.10.2020 Publicat: Luni, 26 Octombrie 2020 15:41 Accesări: 185 Ultimele două ore ale cursului din data 26.10.2020, la disciplina Drept european al afacerilor nu se mai țin din motive tehnice, ele urmând a fi recuperate ulterior Drept european si international penal. Autor: Florin Razvan Radu. Editura: C.H. Beck. Pagini: 448. Data aparititei: 11 Iunie 2013. Carte brosata

Dash CD Changer Cover Trim Mercedes-Benz S-CLASS W221 2005

În această lună a avut loc la Viena ședința bianuală a Consiliului de conducere al Institutului European de Drept. EUROPEAN LAW INSTITUTE (ELI), această prestigioasă insituție juridică europeană, a fost fondată la Bruxelles în anul 2011 și în prezent își are sediul la Universitatea din Viena, care i-a asigurat spațiul pentru desfășurarea activității precum și condițiile. Comisia Europeană a publicat marți cel de-al doilea raport privind situația statului de drept în Uniunea Europeană, care cuprinde o analiză dublă, de ansamblu și de detaliu, cu aplecare asupra fiecărui stat membru. Raportul din 2021 evaluează noile evoluții din luna septembrie a anului trecut, când a fost dat publicității primul astfel de document, punând [ Vrei Drept European? Pe Okazii.ro cumperi online produse cu reducere si livrare gratuita din stoc. Cumpara acum, 100% sigur prin Garantia de Livrare Ellenőrizze a (z) drept privat european fordításokat a (z) magyar nyelvre. Nézze meg a drept privat european mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant Facultatea de Drept. SIBIU ADRESA: Calea Dumbrăvii nr. 34, jud. Sibiu, cod poştal 550324 tel. 0269 233924. CONT: RO 98 TREZ 57620F330500XXXX TREZORERIA SIBIU CUI 4480173